Logotip_ministry_of_education_of_the_Kazakhstan 1-min

“Абай” интерактивтi кешенi

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің тапсырысымен әзірленді

“Абай” интерактивтi кешенi

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің тапсырысымен әзірленді

“Абай” интерактивтi кешенi

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің тапсырысымен әзірленді

Аудармалары

Аудармалары

Ақын аудармаларының әрқайсысы жеке-жеке қысқаша аннотациялық сипатта талданған және әр аударманың толық мәтіні мен аудио нұсқасы берілген.

Толығырақ »

«БОРОДИНО»

(М.Ю.Лермонтовтан) 1882 М.Ю.Лермонтовтың осы аттас шығармасының аудармасы. Қашан жазылды? Бұл өлеңді Абай 1882 жылы аударған, бұл Бородино

Толығырақ »

«ОНЕГИННІҢ СИПАТЫ»

(А.С.Пушкиннен) 1889 А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» атты өлеңмен жазылған романының бірінші тарауынан Абай тәржімелеген үзінді. Қашан жазылды? Абайдың

Толығырақ »

«ОНЕГИН СӨЗІ»

(А.С.Пушкиннен) 1889 А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан 1889 жылы Абай аударған үзінді өлең. Қашан жазылды? Абайдың 1889 жылы жазған өлеңі.

Толығырақ »

«ТАТЬЯНА СӨЗІ»

(А.С.Пушкиннен) 1889 А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романының сегізінші тарауынан 1889 жылы Абай тәржімелеген туынды. Қашан жазылды? Абайдың 1889 жылы

Толығырақ »